Chuyến công tác bất ngờ tới Đức và Thuỵ Sĩ

Cho tới năm 2017, mình vẫn chỉ bay qua bay lại giữa Nhật Bản và Việt Nam. Đây là chuyến đi đầu tiên của mình tới châu Âu cũng như Đức, Thuỵ Sĩ nên mình rất háo hức.