Tham gia meetup để luyện nói tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung

Tham gia meetup để luyện nói tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung

Những ngày đầu mới qua Nhật Bản, mình chỉ giao tiếp được với mọi người chủ yếu bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Nên khi đó rất thích đi meetup để gặp gỡ và giao lưu với mọi người, ngoài ra cũng là muốn qua đó nâng cao khả năng nói tiếng Anh, tiếng Nhật cũng như học thêm tiếng Trung.