Tuyết rơi ở Sapa 2014

Lần đầu tiên được chạm tay vào những bông tuyết thật sự.